Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Nordiatrans


Nordiatrans

"Forening for Nordisk dialyse-nyremedisinsk og transplantasjonspersonell "