Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

national_kidney.jpg


NKF

Multidiciplinär förening som arbetar för kunskapsspridande kring att förebygga njursjukdom och behandling av njursjuka.