Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

ESAO.png


ESAO

Multidiciplinär förening för forskning och utveckling kring artificiella organ: artificiell njure (dialyssystem), artificiell lever, hjärta, lunga m m.