Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

EDTNA/ERCA


EDTNA/ERCA

European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association