Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Era Edta Logo


EDTA

Förening för dialyssjuksköterskor och andra professioner i Europa. Brukar ha tekniska möten i konferensen.