Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

SNSF


Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening

Svensk Njurmedicinsk Sjuksköterskeförening är en förening för sjuksköterskor verksamma inom njurmedicin och njurtransplantation. Vi är ca 800 medlemmar spridda över hela Sverige.