Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

MTF


MTF, Svensk förening för medicinskteknik och fysik

MTF är en ideell organisation med inriktning inom områdena medicinsk teknik, medicinsk fysik och biofysik. MTF är en sektion i Svenska Läkaresällskapet.