Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Kontakt

Här kan ni kontakta oss och ge oss möjlighet att återkomma till er.

Jobbar du som tekniker eller ingenjör med dialysutrustning är MTFD den självklara föreningen för dig. Genom vårt nätverk kan du ta del av och informera andra kollegor om värdefull information. Vi fungerar som remissinstans och håller i ett flertal utbildningar inom området. Vi håller uppsikt över dialysmarknaden och gör regelbundet undersökningar inom dialysverksamheten.

För mer information kontakta vår ordförande, Joost Fokkelman.