Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

SLS2020, kurs om dialysstandarden, 6 feb 2020

Startdatum: 2020-02-06
Plats: Danderyds Sjukhus

SLS 2020 på Danderyds sjukhus

En utbildningsdag den 6 februari 2020 på Danderyds sjukhus i Stockholm.

Intressanta föreläsningar där vi belyser Svensk Läkemedels Standard, dialyskapitlet.

 

Följ denna länk för att hitta mer information. 

Föranmälan: kontakta Joost Fokkelman

 

Föjande programpunkter kommer att ingå i programmet:

- Kommunen har dricksvattenproblem, hur påverkas dialysvattenanläggning?

- SLS och GMP, grundprinciper och innehåll.

- Läkemedelsverket informerar: Erfarenheter från inspektioner på dialysavdelningar.

- HDF-ON-LINE och mikrobiologi.

- Studiebesök på Danderyds Sjukhus, dialysavdelningen.