Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Kurs Dialyssystemet GMP i praktiken

Startdatum: 2023-09-05
Plats: Sigtuna 5-6 september 2023, Sigtunastiftelsens konferenshotell

Dialyssystemet GMP i praktiken tar upp Läkemedelsverkets nya dialysföreskrift och möjligheterna för dialysklinikerna att forma sitt kvalitetssystem utifrån riskanalyser.

Vi diskuterar möjligheten att minska ner antalet HDF- behandlingar genom val av moderna högpermeabla filter.

Kursen anordnas av Dr Rolf Nystrand och Ing Gunnar Malmström 

Vi går igenom läkemedelsverkets dialysföreskrift som trädde i kraft den 1 januari 2023. Kursen riktar sig till nyckelpersonerna som ansvarar för dialysavdelningens kvalitetssystem där ingår; läkare, sakkunniga apotekare/receptarier, vårdchefer, chefsjuksköterskor, utbildningsansvariga sjuksköterskor, hygienansvariga och medicintekniska ingenjörer. Vid våra kurser de senaste åren har vi haft väldigt bra diskussioner om det praktiska arbetet på våra dialyskliniker. Det är bra att blanda olika yrkesgrupper på samma kurs. Vid denna kurs har vi fokus på mikrobiologi, GMP vid läkemedelstillverkning och möjligheten för dialysklinikerna att själva utforma sina provtagningsrutiner utifrån ett riskanalystänkande. Vi jobbar med riskanalys i grupper. De kliniker som har ett bra dialyssystem kan minska sina provtagningskostnader och utnyttja personalens tid mer effektivt.

Samling den 5 september kl. 9.30. Första föreläsningen startar 10.00. Avslutning den 6 september kl. 16.00.

 

Klicka på länken: kursinformation

Klicka på länken: anmälan

 

Kontakta Gunnar Malmström för mer information; 070 7155886 

epost: gm@telia.com