Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Download

Här kan du hitta dokument som innehåller intressant eller viktig information för dig som jobbar som tekniker eller ingenjör med dialysutrustning!

 

Följande dokument finns i vår databas:

MTFDs kommentarer gällande LVs nya föreskrifter

Presentationsmall Vårmöte 2016 Umeå, Tips & Trics

Provtagningsrekommendationer MTFD

SLS 2014

Norska riktlinjer för tillverkning av hemodialysvätska

Kompendium: Teknisk patientutbildning hemhemodialys

Beräkningsmall: El- & vattenförbrukning hhd

Vattenbehandlingsmetoder: Membranteknik

Vattenbehandlingsmetoder: Jonbytesteknik

Mobiltelefoner & Dialysutrustning

Valideringsmetod medicinska informationssystem

Dialysutrustning & CDK

Core Curriculum Dialysis Technician