Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Stipendieansökan

MTFDs vision är "Information och Utbildning inom Dialys". Därför tycker vi att det är viktig att våra medlemmar får möjlighet att utöka sina kunskaper genom att ansöka om stipendier.

Här kan du söka bidrag till resor alternativt kurs-/ konferensavgifter till kurser och konferenser med inriktning mot Dialys.

Fyll i nedstående formulär för att ansöka om stipendiebidrag. MTFDs styrelse tar upp din ansökan och kommer att kontakta dig.

Stipendieansökan