Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Medlemsregister

MTFD är en intresseförening för medicinsktekniska ingenjörer som jobbar med dialys. Du som ännu inte anmält dig till MTFD medlemsregistret på vår hemsida, gör det NU!

Medlemsavgiften används till största delen till vår prenumeration av tidningen Dialäsen. Om du vill ha Dialäsen i din brevlåda, betala vår låga medlemsavgift på 150 kr. Betala medlemsavgiften på bankgiro 658-0187, glöm inte att skriva ditt namn.

Medlemsanmälan