Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Medlemsanmälan

Här kan ni anmäla er som medlemmar i MTFD.

När ni har skickat in era uppgifter och betalat er medlemsavgift kommer vi att bekräfta det till er via e-post.

Vid fel på anmälningsfunktionen vänligen meddela registeransvarig Åke Wallenbert på email.

Grundinformation (Steg 1/4)

Personligt