Vi verkar för att informera och utbilda inom området dialys
Medicinsk Teknik Förening Dialys, logo

Att vara medlem

Medicinteknisk förening dialys MTFD är en förening för dig som arbetar med dialystekniska frågor i Sverige. MTFD har som uppgift att vara till stöd i dialysingenjörens & dialysteknikerns yrkesroll.

Dialys, att tekniskt ersätta njurens renande funktion för livsuppehållande behandling är ett område som har behov av multidisciplinärt arbete och samarbete för att utföras och utvecklas.

MTFD har ambition att anordna, medverka vid eller stödja regionala, nationella och nordiska möten gärna i samarbete med andra professioners organisationer inom området. MTFD har av tradition årsmöte på Svenska vårmötet för njursjukvård, som har sköterskeföreningen SNSF som huvudarrangör.

För att främja kontakter och omvärlds bevakning kan MTFD även dela ut resestipendier till möten i andra länder till medlemmar. MTFD anordnar även kurser kring Svensk läkemedelsstandard och kvalitetsarbete (årligen sedan 2000 samt vissa år dialysteknik).

Som medlem får man bl.a. tidningen Dialäsen och är behörig att söka medel ur MTFD:s resestipendium.

Medlemsavgiften är fram till nästa årsmöte: 150kr

För att anmäla medlemskap, gå in på länken här och fyll i din anmälan.